ઉત્પાદન
સૂચિ

બિઝનેસ ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે 450kW સોલર એનર્જી સિસ્ટમ

આ મોલની છત પર સ્થાપિત ફોટોવોલ્ટેઇક સિસ્ટમ છે.
દૈનિક વીજ ઉત્પાદન લગભગ 1440kWh છે,જે શોપિંગ મોલ્સની જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે.
બાકીની વીજળી ગ્રીડમાં ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવશે

સ્થાન: અમેરિકન સમોઆ
પ્રકાર: ગ્રીડ સિસ્ટમ પર

તમારો સંદેશ અમને મોકલો: